Проект 2014


 Kirjallisuushanke Yhteisen taivaan alla 2013 - 2014

Taivas ry toteuttaa hankkeessaan Kirjailijat yhteisen taivaan alla käytännön yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten kirjallisuuden harrastajien, kirjoittajien ja tutkijoiden kanssa. Luovien ihmisten keskinäiset tapaamiset ja esiintymiset ovat hyvin tärkeitä kulttuurien välisen vuoropuhelun ja ymmärryksen edistäjinä. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Venäjältä muihin maihin muuttaneiden kirjoittajien teoksia ja näiden eräänlaisen kolmannen kulttuurin edustajien merkitystä kansainvälisten yhteyksien rakentajina. Hanke edistää osaltaan venäjänkielisten kirjoittajien verkottumista Suomessa yhteisten tapahtumien ja julkaisun kautta.

Lokakuussa 2014 järjestettiin Vladimir Nabokov – venäläinen eurooppalainen – seminaari, jossa tarkasteltiin nuoruudessaan Venäjältä emigroituneen Vladimir Nabokovin (1899 -1977) venäjäksi kirjoittamien teosten maailmaa. Nabokov asui eri maissa, opiskeli useita kieliä ja kirjoitti teoksensa englanniksi ja venäjäksi. Nabokov kirjoitti vuoteen 1940 asti venäjäksi ja käytti kirjailijanimeä Vladimir Sirin.

Seminaariin Vladimir Nabokov – venäläinen eurooppalainen ja sitä edeltäneeseen kirjakahvilaan Cultura-säätiön kohtaamispaikassa Kasissa osallistui noin 40 suomalaista ja venäläistä kirjallisuuden ystävää ja tutkijaa. Asiantuntijoina esiintyivät kirjailijat Vladimir Popov Pietarista ja Larissa Vasiljeva Moskovasta, tutkija Danil Sergejev Pietarista sekä tutkija Pentti Stranius Itä-Suomen yliopistosta. Seminaarissa myönnettiin juuri perustettu V Sirin (V. Nabokov) palkinto tallinnalaiselle runoilijalle Igor Belkinille.

Toisen kerran kirjakahvila kokoontui Kalevalan päivänä, jolloin teemoina olivat Kalevalan naishahmot, Kansainvälinen naistenpäivä ja suomalainen ja venäläinen naisten kirjoittama runous. Illan aikana esiteltiin uunituore antologia Poezija zhenshtshin mira ja kuultiin Eleonora Joffen, Anna Tukinan ja Elena Lapina-Balkin runoja. Skype-yhteyden kautta voitiin tutustua myös venäjäksi kirjoittaviin runoilijoihin Yhdysvalloissa, Luxemburgissa ja Israelissa.

Syksyllä järjestetään päätösseminaari Pietarissa yhteistyössä Pietarin kirjailijaliiton kanssa.

Seminaarissa julkaistaan monikielinen Kirjailijat yhteisen taivaan alla -hankejulkaisu, johon on koottu Nabokov-seminaarin aineistoa ja Ivan Belkinin runoja. Julkaisun kielinä ovat englanti, venäjä ja suomi.

Taivas ry kiittää Suomen opetus- ja kulttuuriministeriötä hankeen toteutusta varten saamastaan arvokkaasta tuesta.


© 2010«pod-nebom-edinym».
Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице, а так же непременно ссылаясь на источник pod-nebom-edinym.ru